Huurbegeleider Sociaal Verhuurkantoor

loon B1-3 - onbepaalde duur - voltijds - werken voor de regio met standplaats Herentals

Sociaal verhuurkantoor SVK ISOM vzw huurt betaalbare en goede woningen op de private huurmarkt om deze sociaal door te verhuren aan kandidaten op haar wachtlijst. Momenteel huren en verhuren wij 200 woningen in Herentals, Kasterlee, Lille, Olen, Herenthout en Vorselaar. SVK ISOM werkt nauw samen met de OCMW's van deze gemeentes, vandaar dat Olen mee deze selectieprocedure organiseert.

Jouw functie

Doel van de functie

De huurbegeleider levert een essentiële bijdrage tot de optimale realisatie van de basisopdrachten van het SVK: huurbegeleiding en woningbeheer. De huurbegeleider zorgt voor de begeleiding in alle facetten van het huren van de SVK-huurders met als doel hem/haar weerbaarder te maken en bewust te maken van zijn/haar rechten en plichten. In de probleemoplossende aanpak zijn huisbezoeken essentieel.

De huurbegeleider is ook het aanspreekpunt voor de huurders om technische problemen te melden. De huurbegeleider bewaakt mee de woningkwaliteit door regelmatige huisbezoeken af te leggen en de huurder te wijzen op zijn onderhoudsverplichting én door de gebouwenverantwoordelijke op de hoogte te brengen van klusjes en meer complexe technische problemen.

De huurbegeleider neemt actief deel aan alle vormen van overleg en vorming die er binnen het team zijn.

Taken huurbegeleider

Algemene taken

 • Deelname aan teamvergaderingen en verslaggeving
 • Volgen van vorming en bijscholing, vormingsnoden aangeven
 • Contacten leggen met huurders, eigenaars en externe organisaties
 • Algemene signaalfunctie naar verantwoordelijken
 • Deelname aan werkgroepen of besprekingen gerelateerd aan huurbegeleiding (bvb. werkgroepen georganiseerd door stad, welzijnsinstanties,…)

Sociale begeleiding

 • Individuele gesprekken voeren met huurder, telefonisch, in gespreksruimte op kantoor of bij de huurder thuis
 • Luisterend oor zijn voor de situatie van de huurder
 • Bewonersvergaderingen organiseren
 • Conflictbemiddeling bij samenlevingsproblemen of klachten
 • Uitleg geven over huurcontract en plaatsbeschrijving, brandverzekering, onroerende voorheffing, huurwaarborg,…
 • Kennis en hanteren van het interne huurreglement, uitleggen aan huurder
 • Begeleiding en bemiddeling bij huurbetalingsproblemen administratieve taken
 • Individuele vorming over rechten en plichten van de huurder
 • Opvolgen van het onderhoud van de woning
 • Preventieve vorming van de huurder in functie van onderhoud van de woning
 • Signaleren van complexe huurproblemen aan verantwoordelijke
 • Signaleren van andere dan woonproblemen aan verantwoordelijke en doorverwijzen a.d.h.v. de sociale kaart
 • Onderhouden contacten met deze en andere diensten
 • Mee opvolgen van overname nutsvoorzieningen
 • Voldoende huisbezoeken tijdens de eerste maanden, beschikbaar zijn voor vragen

Administratieve taken

 • Opmaken van briefwisseling allerhande
 • Opmaken huurcontract, plaatsbeschrijving, intern huurreglement en aanvraag huursubsidie
 • Aanmaken en opvolgen van papieren en digitaal dossier
 • Opmaken infopakket voor nieuwe huurders

Financieel- administratieve taken

 • Financiële informatie rond huurders, eigenaars en syndicus opvolgen
 • In overleg met de administratieve medewerkers de briefwisseling over doorrekeningen, indexeringen, afrekeningen en huurachterstallen opvolgen
 • Bij wanbetaling opstarten afgesproken procedure bij huurachterstal
 • Aanmeldingen juridische procedure waar nodig

Technische ondersteunende taken

 • Detecteren van kleine technische mankementen in functie van vorming van de huurder (vb. ontstoppingen, opstarten ketel,..)
 • Signaleren van technische problemen aan de gebouwenverantwoordelijke en overleg over de aanpak

Meer weten? Bekijk hieronder in bijlage de functiebeschrijving.

Jouw profiel

 • Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in een sociale richting.
 • Je bent een betrouwbare en flexibele teamplayer. Je bent vlot en correct in de omgang met verschillende belangengroepen zoals huurders, eigenaars, begeleidingsdiensten, en ook met verschillende culturen. Waar nodig, kan je bemiddelen.
 • Je kan zelfstandig werken en ziet werk. Je organiseert je werk en werkt nauwkeurig met respect voor procedures. 
 • Je kan actief luisteren en je inleven in verschillende doelgroepen. Je kan je zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken.
 • Het is een pluspunt wanneer je ervaring hebt met sociaal werk, huisvesting en/of kansarmoede, net als technische kennis van een woning en kennis van de huurwet. Interesse in deze problematieken is een must.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen (waarmee je bereid bent je te verplaatsen voor de job, mits kilometervergoeding hiervan)

Ons aanbod

 • Een boeiende functie in een voltijds vast contract
 • Aantrekkelijk maandloon
 • Maaltijdcheques
 • Glijdend uurrooster en een aangename verlofregeling

Sollicitatieprocedure

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 • Solliciteren kan tot en met 6 februari 2022
 • Op 7 februari is er een CV-screening. Wie in aanmerking komt, krijgt een thuisopdracht toegestuurd.
 • De thuisopdracht kan ingediend worden tot en met 13 februari.
 • Indien je slaagt voor de thuisopdracht, word je uitgenodigd voor het selectie-interview op 1 maart 2022.

Bijlagen

Plaats van tewerkstelling

Bereken uw route >